Protes/Bettskenor

På avdelningen tillverkas all avtagbar protetik, såväl kombinationsarbeten som konventionell plattprotetik. Allt görs med stor omsorg och goda kontroller. Ufemia ansvarar för vår avdelning där även bettskenor, blekskenor, mjuka bettskenor och tandskydd av olika slag görs.Alla proteser och bettskenor görs med Ivoclar Pro Base.

När det gäller Co/Cr skelett använder vi oss av vår samarbetspartner TIC DP, Malmö.