Våra avdelningar

Implantat/Konus

Här på implantat/konus avdelningen är alla som är utbildade tandtekniker involverade på något..

Läs mer

Protes/Bettskenor

På avdelningen tillverkas all avtagbar protetik, såväl kombinationsarbeten som konventionell plattp..

Läs mer

Modell

Efter att ert arbete blivit registrerat är modellavdelningen den första avdelning ert arbete kommer..

Läs mer

UNDERKONSTRUKTION & CAD/CAM

På underkonstruktions avdelningen arbetar Kerstin och Gustav. Vi jobbar fortfarande med att..

Läs mer

Porslin/Estetik

Här arbetar Andrea med främst porslin, mk och helkeramer, men också komposit och olika plaster...

Läs mer