Svensk Tandteknik när den är som bäst!

Mariestads Dental AB är ett modernt tandtekniskt laboratorium beläget i Mariestad vid Vänern.
Välkommen till oss !

Nordentic is a proud partner of Dentistry by Sweden

Since its foundation Nordentic is a proud partner of Dentistry by Sweden - A network that seeks to inspire dentists to strive for continuous improvement and sharing of knowledge. Get your resin into next level with our course The Art of Resin with international...

Vi stöttar svensk sjukvård

Vi på Nordentic och alla våra 15 labb uppmanar alla till social distansering i den mån det går. Som intern åtgärd har vi sedan två veckor infört skiftarbete på alla våra stora tandtekniska laboratorier. På så sätt minskar vi risken för smitta och samtidigt bibehålls...

INFORMATION TILL ALLA VÅRA TANDLÄKARE GÄLLANDE CORONA

Det nya viruset Covid-19 påverkar vår vardag och dagligen kommer ny information. Vi på Nordentic AB och alla våra labb följer de rekommendationer som utfärdas av folkhälsomyndigheten och Regeringen samt agerar utifrån det. Hälsan för våra medarbetare och...

Barn och cancer hör inte ihop. Gör som vi, stöd Barncancerfonden. Tillsammans håller vi cancer borta från barn!

Kvalitet

Vår långa erfarenhet och specialkunskap inom datastyrd frästeknik gör att vi kan erbjuda allt ifrån traditionellt tandtekniskt arbete till helfrästa kron/brokonstruktioner i helkeramiska material som ex zirkoniumdioxid samt andra helfrästa arbeten i vävnadsvänliga material. På implantatsidan arbetar vi med de flesta system som finns på marknaden.

Läs mer

Våra avdelningar

Implantat/Konus

Här på implantat/konus avdelningen är alla som är utbildade tandtekniker involverade på något..

Läs mer

Protes/Bettskenor

På avdelningen tillverkas all avtagbar protetik, såväl kombinationsarbeten som konventionell plattp..

Läs mer

Modell

Efter att ert arbete blivit registrerat är modellavdelningen den första avdelning ert arbete kommer..

Läs mer

UNDERKONSTRUKTION & CAD/CAM

På underkonstruktions avdelningen arbetar Kerstin och Gustav. Vi jobbar fortfarande med att..

Läs mer

Porslin/Estetik

Här arbetar Andrea med främst porslin, mk och helkeramer, men också komposit och olika plaster...

Läs mer

Kompetens

En specialkunskap vi utvecklat är att arbeta med Konuskonstruktioner på både befintliga tänder och implantat. Med den samlade kunskapen och kompetensen vi har vill vi ge våra kunder en bra personlig service och leverera produkter med hög kvalitet.
Vår verksamhet är kvalitetssäkrad enligt branschorganisationen Sverige Tandteknikers Förbund samt registrerad hos Läkemedelsverket.

Läs mer